กระดูกสันหลังคด Scoliosis


กระดูกสันหลังมีหน้าที่รับน้ำหนักและช่วยพยุงร่างกายให้ สามารถตั้งตรงได้ ในคนปกติหากมองจากด้านหลังจะเห็นกระดูกสันหลังเป็นแนว เส้นตรง แต่ในคนที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคด เมื่อมอง จากด้านหลังจะเห็นแนวกระดูกโค้งไปทางซ้ายหรือขวา ไม่เป็นเส้นตรงเหมือนคนปกติ โรคกระดูกสันหลังคดพบประมาณ 2-3 % ของประชากร พบได้เท่ากันในผู้ชายและผู้หญิง แต่ผู้หญิงมักจะมีการ คดงอของกระดูกมากกว่าผู้ชาย โรคกระดูกสันหลังคดเกิดได้ในทุกอายุ พบได้ตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากมักเกิดในช่วงที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างรวดเร็ว คืออายุประมาณ 10-15 ปี

สาเหตุการเกิดโรคกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด เกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันค่ะ เช่น พันธุกรรม การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง สิ่งแวดล้อม เนื้องอก ซึ่งแบ่งประเภทของกระดูกสันหลังคดได้เป็น 3 ประเภท คือ

  • กระดูกสันหลังผิดรูปตั้งแต่แรกเกิด ในกรณีนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากเด็ก มีการสร้างกระดูกสันหลังผิดปกติตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ เช่น กระดูกสันหลังมีการเชื่อมติดกันผิดรูป หรือกระดูกสันหลังแหว่ง เป็นต้น
  • มีโรคทางระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อผิดปกติ ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อหลังไม่สมดุล กระดูกสันหลังมีโอกาสเอียงไปมาซ้ายหรือขวาได้
  • กระดูกสันหลังเจริญผิดปกติในภายหลัง ซึ่งเป็นกรณีที่เด็กเกิดมาใหม่ๆ กระดูกสันหลังไม่ผิดปกติ แต่ต่อมาจะค่อย ๆ เพิ่มความองศาความเอียงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ เพราะกระดูกสันหลังเจริญเติบโตไม่เท่ากัน เช่น เบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่ง
ทั้ง 3 ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยที่ 3 เป็นสาเหตุของโรคกระดูกสันหลังคดที่พบมากที่สุดค่ะ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มเข้าวัยรุ่นหรืออายุประมาณ 10-12 ปี และส่วนใหญ่จะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

แนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังคด

การรักษาโรคกระดูกสันหลังคดขึ้นกับมุมการคด การเปลี่ยนแปลงของมุม และอายุของผู้ป่วย

  • มุมการคดน้อยกว่า 25 องศา : ยังไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาใดๆ ให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของมุม ทุก 4-6 เดือน
  • มุมการคดมากกว่า 25 องศา : รักษาโดยการใส่เสื้อเกราะ(Brace) เสื้อเกราะเป็นอุปกรณ์ค้ำจุน เพิ่มความแข็งแรง ช่วยป้องกันหรือชะลอไม่ให้มุมการคดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิม
  • มุมการคดมากกว่า 45 องศา : อาจต้องรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อจัดแนวกระดูกสันหลังใหม่ การผ่าตัดนี้ใช้หลักการเดียวกับการรักษากระดูกหักคือการใช้โลหะช่วยดาม กระดูกสันหลังให้ตรง

สำหรับการรักษา ด้วยเทคนิค S.A.P System

เป็นการรักษาเพื่อป้องกัน และไม่ให้กระดูกคดเพิ่ม และสำหรับผู้ที่มีอาการปวดชา สามารถรักษาได้ ด้วยการจัดกระดูกวิธีนี้ สามารถลดอาการปวดลงได้แน่นอน ปลอดภัย ไม่เจ็บ เพราะจะปรับกระดูกสันหลังแต่ละท่อน ที่ล๊อคยึดติด และที่เอียงให้กลับไปในสมดุลย์ที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่อักเสบ บริเวณกระดูกที่คดเอียง จะคลายตัวและหายยึดตึงได้
ในกรณีที่คดไม่มาก และอายุน้อยยังสามารถทำให้ตรงขึ้นได้ด้วย แต่ในกรณีที่คดมากกว่า 60 องศาขึ้นไป ไม่สามารถทำให้ตรงขึ้นได้ แต่สามารถลดอาการปวดได้
การรักษา ด้วยเทคนิค S.A.P System Support Structure.. Alignment.. Positioning.
เราจะทำการถ่าย xray ก่อนการรักษาก่อนและหลังรักษา ไว้ดูเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง เราจึงมั่นใจด้วยเทคนิคการรักษา ที่เห็นผลและรับรองผลได้อย่างแน่นอนครับ
เป็นแนวทางการรักษา ปรับจัดเรียงโครงสร้างกระดูกสันหลังด้วยมือ และใช้เทคนิค ( S.A.P System ) และเทคนิคพิเศษอื่นๆอีกร่วมด้วยด้วย ร่วมกับกายภาพบำบัดและเครื่องมือพิเศษต่างๆ โดยผู้ป่วยไม่ต้องกังวลว่า จะเจ็บปวดหรือทรมานเลย และใช้เวลาต่อหนึงครั้งแค่ 1ชม เท่านั้น เพราะการรักษาแบบนี้ไม่เจ็บ ไม่ต้องใส่เสือเกราะ และไม่ต้องใช้ยา และไม่ต้องผ่าตัดด้วยในวันข้างหน้า แค่มารักษาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง โดยเฉพาะผู้ทีกระดูกสันหลังคดไม่เกิน 60 องศา รักษาได้แน่นอน การรักษามีการรับรองผล เป็นรูปธรรมชัดเจน ด้วยการถ่าย xray เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา ทุกๆ10ครั้ง หากคดเกินกว่านั้น ต้องเข้ามาตรวจดูก่อน
ทั้งนี้เรามีคนไข้กระดูกสันหลังคด อยู่มากกว่า 100 เคส ในขณะนี้และทุกๆเคส ได้ทำการรักษาและผ่านการทดสอบ ว่าการรักษาด้วยเทคนิค ( S.A.P System ) นั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อาการกระดูกสันหลังคด สามารถลดลงได้แน่นอน

รูปผลงานการรักษากระดูกสันหลังคด