ปวดสะบัก Scapular pain


อาการปวดสะบัก มักจะมาพร้อมๆกันกับการปวดบ่า ไม่ว่าจะเป็นปวดบ่าร้าวไปสะบัก ปวดในหัวไหล่ ยกไหล่ไม่สุด เสียวแปล๊บๆ บางจังหวะที่มีการเคลื่อนหัวไหล่จนก่อให้เกิด ความรำคาญเรื้อรัง ปวดลึกๆ ใต้สะบัก บางรายอาจรู้สึกปวดที่สะบักแล้วเสียวเข้าช่องอก หายใจแรงก็รู้สึกปวดแปล๊บใต้สะบัก เวลาหมุนไหล่หรือเคลื่อนไหวไหล่ก็มักมีเสียง คลึกๆ อยู่ด้านในลึกๆ รู้สึกอยู่ในหัวไหล่และสะบักด้านที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวไม่คล่องขัดอยู่ในข้อลึกๆ หลายท่านอาจได้รับ การรักษามาหลายทาง แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการปวดได้อย่างถาวร และได้ทดลองการรักษามาหลายๆวิธี เช่นการนวดแก้สะบักจม หรือทานยาบรรเทาอาการ แล้วยังไม่เป็นผลถูกใจ

เพราะสะบักเป็นกระดูกส่วนหนึ่งที่อยู่บนแผ่นหลัง อยู่ใต้หัวไหล่ลงมา มีความสำคัญในการช่วยให้แขนเคลื่อนไหวได้ และมีกำลังยกของหนัก และเป็นจุดสำคัญของกล้ามเนื้อหลายมัดด้วยเช่น supraspinatus , infraspinatus , subscapularis

หากกระดูกสะบัก scapula, กระดูกไหปลาร้า clavicle , กระดูกต้นแขนบริเวณหัวไหล่ humerus ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว กล้าม เนื้อบริเวณสะบักย่อมอยู่ผิดรูป ทำให้เกิดอาการปวดตึงด้วยเช่นกัน

การรักษาด้วยเทคนิค S.A.P System Support Structure.. Alignment.. Positioning.

ถ้าสาเหตุมาจากอาการข้างต้นด้วยกระดูกสะบักเคลื่อน กล้ามเนื้อสะบักจึง ปวด ตึง อักเสบ การปรับโครงสร้างจัดกระดูกสะบัก จึงช่วยแก้อาการได้เป็นอย่างดี

ใช้การจัดกระดูก ปรับสมดุลย์โครงสร้างระดับไหล่สองข้าง ให้เท่ากัน และให้กระดูกสะบัก และให้กล้ามเนื้อรอบๆสะบัก ไม่อยู่ผิดรูป ด้วยการจัดเรียงด้วยมือ และที่สำคัญไม่เจ็บด้วย